Als vastgoedeigenaar en/of –beheerder kan energiebesparing helpen bij het behalen van een bepaald rendement en de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille. Een duurzaam gebouw verlaagt energiekosten en verhoogt de verhuurbaarheid/ de kans om het te verkopen.
ECO2 Energy Solutions werkt nauw samen met ADA Keur in het verduurzamen van vastgoed. Met een energie maatwerkadvies van ECO2, specifiek gericht op zakelijke objecten, voorzien wij u van een overzichtelijk renderend energiebesparingsplan.

Het energie advies van ECO2 (en ADA Keur)

Middels een rapportage geven wij advies over de mogelijkheden om de energie-efficiency van uw bedrijfspand te verbeteren. In dit energie adviesrapport staat een beschrijving van het object, de status van het huidige energieverbruik, de mogelijkheden tot energiebesparing, noodzakelijke aanpassingen om de energie-efficiency te verbeteren en een begroting van de te verwachten kosten en het te behalen rendement.

De voordelen van energieadvies

Een energieadvies brengt veel voordelen voor u en uw vastgoedportefeuille met zich mee, onder andere:

  • Een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw = onderhandelingsinstrument
  • Inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van de uit te voeren maatregelen
  • Het is de basis van een energiebesparingsplan
  • Het energieadvies is te gebruiken als uitgangspunt voor wensen van kopers of huurders
  • Potentieel waardevermeerdering van uw pand(en)
  • Investeringskosten zijn aftrekbaar van de fiscale winst
  • Het advies is onderdeel van uw duurzame aanpak en MVO-beleid