Waarom is het energielabel ingevoerd?

De overheid wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. De overheid wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.

Vanaf welk moment moet een woning voorzien zijn van een energielabel (EPA-label)?

Vanaf 1 januari 2008 moeten alle woningen die verkocht of verhuurd worden voorzien zijn van een energieprestatiecertificaat. Het moment van de overdracht bepalend. Onder andere de notaris zal toezien op de afgifte van het certificaat.

Voor wie is het verplicht?

Iedereen die per 1 januari zijn woning verkoopt of verhuurt moet een energielabel aan de koper of huurder kunnen overhandigen. Overigens geldt deze verplichting niet alleen voor woningen, maar ook voor appartementscomplexen, kantoren, winkels, boerderijen, scholen, hotels, restaurants, handelsgebouwen.

Wat is een energieprestatiecertificaat en wat is een energielabel?

Een energieprestatiecertificaat is het papieren of digitaal rapport, het energielabel en een aantal elementaire verbeteradviezen. Een energielabel zegt iets over de energetische kwaliteit van de woning en laat grofweg zien welke verbetermogelijkheden er zijn.

Hoe zit het met mijn huurwoning?

Bij de huurwoning zal de verhuurder dienen te zorgen voor een energielabel. Dat hoeft dus alleen op de mutatiemomenten zoals bij nieuwe huurder of bij verkoop van de huurwoning.

Welke voordelen levert het mij als koper of huurder op?

Een energielabel vertelt hoe energiezuinig uw woning is of juist niet. Bij aankoop woning zult u dus dit in de onderhandelingen mee kunnen nemen. Bij verkoop zal een gunstig label een meerwaarde aan de woning geven. Daarnaast weet u met het certificaat hoe de woning in energieverbruik kan worden verbetert en wat de kosten daarvan globaal zijn. Een beter label betekent minder stookkosten en zo een beter klimaat in woning en beurs. Het wordt gezegd dat de overheid aan de energieprestatie een bonus/malus regeling wil koppelen. Bij de aanschaf van energiezuinig woning wordt er beloond met lagere (overdrachts)belastingtarief. Vervolg kan zijn dat banken goedkope top op hypotheken, speciaal voor energetische verbetering van woningen gaan verstrekken. Waarschijnlijk is ook de verhoging van de energiebelasting op gas, warmte en elektriciteit voor energie-verslindende woningen.

Wanneer dien ik het energielabel aan de koper of huurder te overhandigen?

Bij verkoop dient het energielabel uiterlijk tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris aan de koper te worden overhandigd. Bij huur dient dit uiterlijk op het moment van ingang van de huur te gebeuren. Het is echter aan te bevelen om het energielabel al op te stellen voordat de woning in verkoop of verhuur gaat. De aspirant koper/ huurder is er immers bij gebaat om in een zo vroeg mogelijk stadium informatie te krijgen over de energieprestatie van de woning.

Moet de adviseur die het energielabel opstelt aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Ja, een energielabel is alleen rechtsgeldig als deze is uitgebracht door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9500. ADA Keur is gecertificeerd volgens de BRL 9500 en voldoet aan de normen die gesteld zijn door VROM.

Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?

Een gecertificeerd adviseur van ADA Keur kan een energielabel opstellen. Daarvoor komt hij of zij langs en doet een onderzoek in de woning. Na het onderzoek stelt hij of zij het energieprestatiecertificaat vast. Vraag nu een EPA-keuring aan via ADA Keur.

Waar kan ik meer informatie vinden over het EPA?

Meer informatie over het EPA vindt u op de site van VROM, klik hier.