ADA Keur is specialist in energieadviezen. We bieden verschillende diensten op het gebied van energie en duurzaamheid. Denk hierbij aan het toewijzen van energielabels, het geven van een energie prestatie advies en handige bespaaradviezen.

Meer informatie over deze diensten vindt u op de volgende pagina’s:

Update 01-01-2021: Deze diensten worden in verband met aangepaste regelgeving omtrent Energielabels niet meer worden geleverd. ADA-Keur voorziet ook in de energielabels conform de nieuwe regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@adakeur.nl of 030-2614961