Opleveren is niet alleen van toepassing op de nieuwbouw van woningen, uiteraard hoort de aannemer die uw verbouw of aanbouw heeft uitgevoerd dit werk ook correct op te leveren. Bij deze klussen gaat het vaak om een forse investering. U wilt daarom graag dat alles opgeleverd wordt zoals afgesproken.

Onze inspecteurs kennen de werkwijze van aannemers bij dit soort projecten en weten dus precies waar ze op moeten letten. Indien er zaken zijn die niet volgens geldende eisen of afspraken zijn uitgevoerd, zal de inspecteur dit vermelden in het “proces verbaal van oplevering”. Hierin wordt afgesproken dat de aannemer de onvoltooide of verkeerd uitgevoerde zaken alsnog zal realiseren en/of zal herstellen. Op deze manier bent u er zeker van dat de verbouwing en/of aanbouw naar behoren uitgevoerd is.