U heeft een huis van vóór 1994 of bent van plan een huis van vóór 1994 te kopen? Dan is er een mogelijkheid dat bij de bouw van de woning asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u inzicht in de aanwezigheid van direct waarneembare asbesthoudende materialen. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur door middel van (indien nodig) licht destructief onderzoek. Na afloop ontvangt u een gecertificeerd (SC-540) rapport.

In samenwerking met een onafhankelijke externe partij biedt ADA Keur een gecertificeerde asbestinventarisatie aan. Onze inspecteurs hebben jarenlange ervaring en gebruiken de modernste hulpmiddelen, om zo een volledig mogelijk onderzoek uit te voeren. Hierbij worden onnodige uitsluitingen voorkomen. De nauwkeurigheid van de inventarisatie wordt gewaarborgd door een gedegen voorbereiding, planning en organisatie.

Let op: wij zijn verplicht de inventarisatie na minimaal 48 uur na de aanvraag plaats te laten vinden.

De asbestinventarisatie

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe wet ingegaan omtrent asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Deze is per 1 maart 2017 definitief geworden. Dit houdt in dat alle gecertificeerde bedrijven in de asbestketen verplicht gebruik maken van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het LAVS is bedoeld voor alle bedrijven die betrokken zijn bij het opsporen en verwijderen van asbest, zoals: professionele opdrachtgevers, laboratoria, de gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven, toezichthouders bij gemeenten, certificerende instanties, de Inspectie van SZW,de Inspectie Leefomgeving en Transport. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/asbestbeleid).

Een particulier heeft geen toegang tot de LAVS en moet via een asbestinventarisatiebedrijf opdrachtgeven tot de asbestinventarisatie.

Wanneer u het gebruik van asbest in uw woning of het huis dat u wilt kopen vermoedt, kunt u dit uitsluiten door middel van een asbestinventarisatie.

Heeft u een woning of een pand van vóór 1994 die u wilt renoveren en/of (gedeeltelijk) slopen, dan is er voorafgaande aan deze activiteiten een asbestinventarisatie wettelijk verplicht. U dient dan een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een SC-540 gecertificeerde asbestinventarisatiebureau.

Voorafgaand aan de inspectie worden er met u als opdrachtgever afspraken gemaakt over de uitvoering van het onderzoek. Indien u deze beschikbaar heeft, levert u bouwtekeningen/bestekken bij ons aan. Als deze informatie niet beschikbaar is, wordt er naar de archieven gekeken voor de beschikbare informatie. De bouwtekeningen en historische informatie vormen de basis voor het vervolg van het onderzoek.

Bij deze volgens de SC-540 norm gecertificeerde inspectie wordt de woning onderzocht en worden alle asbestverdachte toepassingen vastgelegd. Er worden met de modernste technieken monsters afgenomen om te bepalen of er een mogelijkheid is dat asbestvezels vrij komen. De inspecteur die het onderzoek op locatie doet is in het bezit van een persoonscertificaat Deskundig Inventariseeder Asbest en diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Bovendien heeft hij een gedragscode en geheimhoudingsverklaring ondertekend om een correcte uitvoering en vertrouwelijke omgang met uw gegevens te garanderen.

Rapport

Na het afronden van het onderzoek op locatie worden alle monsters door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Vervolgens worden alle gegevens en de analysecertificaten samengevoegd tot een helder rapport. Het rapport bevat duidelijke tekeningen, foto’s en een (eerste) advies over hoe er omgegaan kan worden met de aangetroffen asbesthoudende toepassingen. Heeft u interesse in een voorbeeldrapportage? Mail dan naar info@adakeur.nl.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een product dat vroeger veel gebruikt werd vanwege zijn vele toepassingen. Asbest is sterk, slijtvast, bestand tegen hitte, logen en zuren. Het isoleert goed en was bovendien een goedkoop product. Nadat men er achter kwam dat asbest ook negatieve eigenschappen heeft is het sinds 1 juli 1993 wettelijk verboden asbest te gebruiken. Asbest bestaat namelijk uit microscopisch kleine, naald-achtige vezels welke bij inademingen longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) kunnen veroorzaken.

Hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest

Asbest is in twee varianten ingezet. De hechtgebonden variant is bijvoorbeeld asbestcementplaat. Deze platen worden onder andere gebruikt als dak- en gevelbekleding, maar ook voor de bekleding van ontluchtingskanalen en rookgasleidingen. Bij de niet hechtgebonden variant moet gedacht worden aan spuitasbest. Dit product werd voornamelijk als isolatie gebruikt, maar ook als brandwering op onder andere H-profielen in bedrijfspanden en ziekenhuizen.

De monsters die tijdens het onderzoek afgenomen zijn, worden door middel van polarisatie microscopie beoordeeld op de aanwezigheid van niet hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest is er, zolang het goed gemonteerd en niet beschadigd is, weinig kans dat de vezels in de lucht terecht komen. Uiteraard moet er nooit in hechtgebonden asbest geboord of gezaagd worden, of mag het product op een andere manier bewerkt worden (bijv. schuren).

Bij beschadigde niet-hechtgebonden asbest waarvan de restanten visueel waarneembaar zijn, dienen er kleefmonsters in de aangrenzende ruimtes te worden genomen(conform artikel 21.2. A/B Arbeidsomstandighedenregeling en NEN2991-2015 tabel 6). Hierdoor kan de prijs van de asbestinventarisatie hoger worden dan aanvankelijk, aangezien dit niet van te voren te voorpellen valt. Echter, de inspecteur zal dit van te voren op locatie kenbaar maken, zodat duidelijk