Een meerjarenonderhoudsplan oftewel MJOP geeft de huidige staat van uw vastgoedobject weer en bevat tevens een onderhoudsbegroting voor de duur van 10 jaar. Bij een MJOP wordt het gehele gebouw geïnspecteerd, inclusief alle belangrijke bouwelementen. Met een conditiemeting wordt een score toegekend aan ieder bouwelement. De scores worden vervolgens verwerkt in een bouwkundig rapport. Het rapport bevat tevens een overzicht van elementen die vervangen dienen te worden en/of onderhoud behoeven. Ook de onderhouds- of vervangingskosten zijn in het rapport opgenomen. Zodoende kunt u jaarlijks een bedrag reserveren, zodat u niet plotseling voor vervelende situaties komt te staan met torenhoge onderhouds- en vervangingskosten.

Bekijk hier een MJOP voorbeeldrapport.

Voor wie?

ADA Keur kan een MJOP opstellen voor woningen, alsmede bedrijfspanden, appartementencomplexen, schoolgebouwen of ieder ander pand waarbij onderhoud noodzakelijk is. Een MJOP is bovendien geschikt voor de Vereniging van Eigenaren (VvE) om op basis van het bouwkundig rapport een maandelijks bedrag te incasseren voor toekomstige onderhouds- en vervangingskosten. Het merendeel van de VVE’s spaart immers te weinig, met achterstallig onderhoud en waardevermindering van het vastgoedobject tot gevolg.
Ada Keur is actief in heel Nederland en werkt ook in de grote 4 steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

MJOP verplichting VVE

Als VVE doet u er goed aan om een MJOP op te laten stellen door een onafhankelijk en professioneel adviesbureau als ADA Keur. VVE’s zijn alle langer verplicht te sparen, maar vanaf 2017 is iedere VVE verplicht om maandelijks geld in de kas van de VVE te storten. Een MJOP is de beste (en eigenlijke enige juiste) manier om te bepalen hoeveel geld de VVE maandelijks moet reserveren voor groot onderhoud en zodoende aan de plichten te voldoen. Met een MJOP wordt bepaald hoeveel een VVE in haar reservefonds zou moeten hebben en hoeveel zij daar maandelijks aan toe zou moeten voegen voor onderhoud.

MJOP VVE Stappenplan

Subsidieregeling MJOP VVE

Het belang van goed onderhouden vastgoed wordt benadrukt door de verplichting die de overheid oplegt aan VVE’s. Naast plichten zijn er echter ook rechten. Zo kunnen VVE’s eenmalig subsidie ontvangen voor het laten opstellen van een MJOP. Op deze manier wordt het merendeel van de kosten gedekt. Voor de subsidiebedragen en bijbehorende voorwaarden kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Werkwijze

Hoe gaat ADA Keur te werk?

 1. Nadat u online een keuring bij ons heeft aangevraagd, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen.
 2. Eén van onze erkende vastgoedadviseurs voert de keuring uit en stelt een bouwkundig rapport op maat op.
 3. U ontvangt het bouwkundig rapport binnen vier werkdagen van ons per e-mail. U kunt ook een spoedkeuring aanvragen, waarbij de rapportagetijd slechts twee werkdagen bedraagt.

Waarom ADA Keur?

 • ADA Keur heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van vastgoedadvies
 • Met ruim 3.000 keuringen per jaar hebben onze adviseurs ervaring met alle vormen van vastgoed
 • ADA Keur heeft eigen adviseurs in dienst uit úw regio
 • De doorlooptijden zijn kort, evenals de communicatielijnen
 • Rapporten van ADA Keur worden erkend door financiële instanties, hypotheekverstrekkers en rechtbanken
 • ADA Keur heeft een landelijke dekking en berekent geen voorrijkosten
 • Weet waar u aan toe bent: bij ADA Keur zijn er geen onverwachtse kosten

Voorwaarden MJOP

Voor het op een juiste manier uitvoeren van een MJOP tegen de door ons aangeboden prijzen worden de volgende voorwaarden in acht genomen:

 • Het complex en alle bijbehorende appartementen worden op één dag geïnspecteerd.
 • Alle gevels zijn visueel waarneembaar en er is volledig toegang tot de tuin van de benedenwoning(en) en eventuele balkon(s) van de bovenwoning(en).
 • Een plat dak is toegankelijk conform onze algemene voorwaarden.

 

1


2


3


4


Inventarisatie


Conditiemetingen


Kostenraming


Meerjarenonderhoudsplanning


Inventarisatielijsten
Hoofdelementen
NLsfB*


Gebrekenlijst
Vaststellen intensiteit en omvang van gebrek
Bepalen overall conditie bouwelemen


Gewenste conditie
Vaststellen herstelwerk
Kostenraming herstelwerk


Periode van uitvoering
Afstemmen met preventief onderhoud
Samenvoegen activiteiten


 

* NLsfb is een uniforme methode, welke gebruikt wordt voor de codering van elementen. De NEN 2767 methodiek geeft aan dat men volgens deze methode dient te coderen.