Indien u een voorschouw heeft laten uitvoeren, is het logische gevolg dat u vervolgens een naschouw op de voorschouw laat uitvoeren. Met een naschouw kunt u uw woning of de bouwelementen die tijdens de voorschouw (nulmeting) geïnspecteerd zijn laten beoordelen op schade die het gevolg kan zijn van zware werkzaamheden in de nabije omgeving. Hierbij kunt u denken aan heiwerkzaamheden, ontgravingen of zwaar transport. Ons onafhankelijke advies kunt u zodoende gebruiken als bewijs voor een eventuele schadeclaim.

Het is raadzaam om altijd eerst een nulmeting uit te laten voeren voordat de zware werkzaamheden van start gaan. Aan de hand van de nulmeting en de naschouw wordt bepaald of de schade aan uw woning verergerd is naar aanleiding van de zware werkzaamheden en of er nieuwe schade is ontstaan.