Bij een nulmeting (ook wel bouwkundige vooropname genoemd) wordt de staat van een object  vastgelegd. Dit zijn objecten die zich in een gebied bevinden waar risicovolle werkzaamheden plaatsvinden. Denk hierbij aan heiwerkzaamheden, verlaging van het grondpeil, ontgravingen of zwaar transport. Deze zware werkzaamheden kunnen trillingen en eventueel schade veroorzaken aan uw gebouw. Vandaar dat ADA Keur adviseert om een nulmeting uit te voeren, zodat u kunt vastleggen dat er vóór de werkzaamheden nog geen schade was. Een nulmeting is een handig middel om achteraf discussies over schade en schadegrootte te voorkomen. In sommige gevallen kan de verzekeraar een nulmeting eisen.

Rapportage

De nulmeting vindt plaats voordat de risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd. Het gebouw wordt geïnspecteerd op mogelijke gebreken. Van deze inspectie ontvangt u een uitgebreid rapport, opgesteld volgens de geldende richtlijnen. Met dit rapport staat u sterk, mocht er schade optreden. Dit aangezien de rapportages van ADA Keur rechtsgeldig zijn en dienen als bewijslast voor een eventuele schadeclaim.

Bekijk hier een voorbeeldrapport.

ADA Keur: gecertificeerde partij

ADA Keur is als één van de weinige partijen officieel gecertificeerd om nulmetingen uit te voeren. We houden ons aan de nationale beoordelingsrichtlijn (BRL 5024). Doordat de vooropnames worden uitgevoerd volgens helder omschreven richtlijnen, is de kwaliteit van de inspectie altijd gewaarborgd. Regelmatig loopt er iemand van de certificerende instelling mee met een een nulmeting om te controleren of onze inspecteurs volgens de beoordelingsrichtlijnen werkt.