Hieronder treft u de veelgestelde vragen (faq). Klik op de vraag om het antwoord op uw vraag te krijgen.

1. Energie en Duurzaamheid:

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over energie en duurzaamheid.

* Waarom is het energielabel ingevoerd?

De overheid wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. De overheid wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.

* Vanaf welk moment moet een woning voorzien zijn van een energielabel (EPA-label)?

Vanaf 1 januari 2008 moeten alle woningen die verkocht of verhuurd worden voorzien zijn van een energieprestatiecertificaat. Het moment van de overdracht bepalend. Onder andere de notaris zal toezien op de afgifte van het certificaat.

* Voor wie is het verplicht?

Iedereen die per 1 januari zijn woning verkoopt of verhuurt moet een energielabel aan de koper of huurder kunnen overhandigen. Overigens geldt deze verplichting niet alleen voor woningen, maar ook voor appartementscomplexen, kantoren, winkels, boerderijen, scholen, hotels, restaurants, handelsgebouwen.

* Wat is een energieprestatiecertificaat en wat is een energielabel?

Een energieprestatiecertificaat is het papieren of digitaal rapport, het energielabel en een aantal elementaire verbeteradviezen. Een energielabel zegt iets over de energetische kwaliteit van de woning en laat grofweg zien welke verbetermogelijkheden er zijn.

* Hoe zit het met mijn huurwoning?

Bij de huurwoning zal de verhuurder dienen te zorgen voor een energielabel. Dat hoeft dus alleen op de mutatiemomenten zoals bij nieuwe huurder of bij verkoop van de huurwoning.

* Welke voordelen levert het mij als koper of huurder op?

Een energielabel vertelt hoe energiezuinig uw woning is of juist niet. Bij aankoop woning zult u dus dit in de onderhandelingen mee kunnen nemen. Bij verkoop zal een gunstig label een meerwaarde aan de woning geven. Daarnaast weet u met het certificaat hoe de woning in energieverbruik kan worden verbetert en wat de kosten daarvan globaal zijn. Een beter label betekent minder stookkosten en zo een beter klimaat in woning en beurs. Het wordt gezegd dat de overheid aan de energieprestatie een bonus/malus regeling wil koppelen. Bij de aanschaf van energiezuinig woning wordt er beloond met lagere (overdrachts)belastingtarief. Vervolg kan zijn dat banken goedkope top op hypotheken, speciaal voor energetische verbetering van woningen gaan verstrekken. Waarschijnlijk is ook de verhoging van de energiebelasting op gas, warmte en elektriciteit voor energie-verslindende woningen.

* Wanneer dien ik het energielabel aan de koper of huurder te overhandigen?

Bij verkoop dient het energielabel uiterlijk tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris aan de koper te worden overhandigd. Bij huur dient dit uiterlijk op het moment van ingang van de huur te gebeuren. Het is echter aan te bevelen om het energielabel al op te stellen voordat de woning in verkoop of verhuur gaat. De aspirant koper/ huurder is er immers bij gebaat om in een zo vroeg mogelijk stadium informatie te krijgen over de energieprestatie van de woning.

* Moet de adviseur die het energielabel opstelt aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Ja, een energielabel is alleen rechtsgeldig als deze is uitgebracht door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9500. ADA Keur is gecertificeerd volgens de BRL 9500 en voldoet aan de normen die gesteld zijn door VROM.

* Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?

Een gecertificeerd adviseur van ADA Keur kan een energielabel opstellen. Daarvoor komt hij of zij langs en doet een onderzoek in de woning. Na het onderzoek stelt hij of zij het energieprestatiecertificaat vast. Vraag nu een EPA-keuring aan via ADA Keur.

* Waar kan ik meer informatie vinden over het EPA?

Meer informatie over het EPA vindt u op de site van VROM, klik hier.

2. Bouwkundige keuringen:

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over bouwkundige keuringen. Indien u vragen mist, laat het ons weten.

* Moet ik zelf aanwezig zijn bij de keuring?

Nee, dat is niet verplicht of vereist. Nadat wij met u en de verkopende partij (meestal de makelaar) de afspraak gemaakt hebben, zal de keuring uitgevoerd worden. In overleg met de verkopende partij zullen wij de toegang tot het object regelen. Als u met onze inspecteur mee wilt lopen, bent u welkom! Dit zal de beeldvorming bevorderen wanneer u het bouwkundig rapport ontvangt.

* Wat zijn de voordelen van een bouwkundige keuring?

Wanneer u verkoper bent, kunt u dit rapport gebruiken om de kwaliteit van uw object aan te tonen en onzekerheden bij kopers weg te nemen. Tevens voldoet u met het overhandigen van een bouwkundige rapportage voor een groot deel aan uw wettelijke meldingsplicht.
Wanneer u (potentieel) koper bent kunt u dit rapport gebruiken om uw (toekomstige) kosten in te schatten en is het tevens een sterk onderhandelingspunt naar de verkoper. U weet wat er mis is aan het huis en wat de eventuele extra onderhouds- en herstelkosten zijn.

* Is een aankoopkeuring hetzelfde als een taxatie?

Nee, bij een taxatie wordt de waarde van de woning bepaald. Bij een bouwkundige keuring wordt er gekeken naar de bouwkundige staat van de woning. In een uitgebreid bouwkundig rapport staat een overzicht van de kosten van de bouwkundige gebreken en geen indicatie van de waarde van de woning.

* Wanneer is het verstandig een bouwkundige keuring te laten verrichten?

Meest voorkomende keuringen zijn bij aankoop. Ook is het verstandig uw object te laten keuren bij verkoop, zodat een (potentiële) koper kan vertrouwen op een rapport welke is opgesteld door een onafhankelijk keuringsbureau. Dit versnelt uw verkoopproces. Een object laten keuren bij oplevering kan u ook veel ellende en hoofdpijn besparen.

* Wat zijn de kosten van een bouwkundige keuring?

ADAkeur houdt het simpel voor u. Een bouwkundige keuring voor een woning tot 600m3 inhoud kost € 325,49 (incl. BTW). Specialistische keuringen, zoals asbestkeuringen en energielabels, kennen andere tarieven. Bekijk hier onze tarieven: https://adakeur.nl/keuringen-inspecties/tarieven/

* Hoe ziet een bouwkundig rapport eruit?

Een bouwkundige keuring geeft een goed overzicht van de bouwkundige staat van een object. Bijvoorbeeld:
• Welke onderdelen hebben direct onderhoud nodig?
• Welk onderhoud moet direct worden uitgevoerd?
• Welk onderhoud kan op termijn worden uitgevoerd?
• Hoe is de kwaliteit van de vloer?
• Hoe is de constructie (visueel)?

* Kan ik onderhandelen met een bouwkundig rapport?

Ja, het komt zelden voor dat een woning zonder gebreken is. Een bouwkundig rapport, opgesteld door een bouwkundige, geeft aan wat de gebreken en de herstelkosten van die gebreken zijn. Deze kunt u uiteraard ook meenemen in de onderhandelingen en zo duizenden euro’s aan geld besparen.

* Waarom een NHG-keuring?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG – www.nhg.nl ) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wenst, kan een bouwkundig rapport soms verplicht zijn.

* Wat zijn verborgen gebreken?

Het kan voorkomen dat er na de aankoop van een woning blijkt dat er sprake is van gebreken die aanzienlijke reparatiekosten met zich meebrengen. Op dat moment komt de vraag op of deze kosten zijn te verhalen op de verkoper.
In voorkomende gevallen moet worden nagegaan of de gebreken al voor de koop aanwezig waren en of de verkoper op de hoogte was en dus melding had moeten maken, of dat de koper de gebreken bij een normaal en gebruikelijk onderzoek had kunnen zien.

* Wat betekent meldings- en onderzoeksplicht?

Over het algemeen is het zo dat de verkoper verplicht is om alle feiten aan de koper te melden waarvan verondersteld kan worden dat ze voor de besluitvorming van de koper relevant zijn. Deze feiten worden ingevuld in een zogenaamd inlichtingenformulier (de NVM vragenlijst).
Hier staat echter tegenover dat de koper ook een onderzoeksplicht heeft.

* Wat is het verschil tussen een basiskeuring en een uitgebreide keuring?

Bij een uitgebreide keuring worden ook de eventuele onderhouds- en herstelkosten in het rapport opgenomen. Daarbij is dit rapport geldig voor de NHG.

* Wanneer laat ik een bouwtechnische keuring uitvoeren?

U laat een bouwtechnische keuring uitvoeren op het moment dat u wilt overgaan tot aankoop van een woning. Wij adviseren om een aankoopkeuring uit te voeren bij woningen ouder dan 10 jaar of als u twijfels heeft over de technische staat. Indien gewenst worden onze rapporten geleverd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), zodat het rapport ook door de NHG wordt erkend. Wanneer u een nieuwbouwwoning aankoopt adviseren wij een opleverkeuring uit te laten voeren.

* Is een bouwtechnische keuring fiscaal aftrekbaar?

Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypotheek is verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de gemaakte kosten van de bouwkundige keuring aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

* Hoelang duurt een bouwkundige keuring?

De inspecteur is, afhankelijk van de grote van de woning, een uur tot anderhalf uur bezig om de woning te inspecteren.

3. Overige vragen:

Hieronder vindt u de overige veelgestelde vragen. Indien u vragen mist, laat het ons weten.

* In welke regio’s van Nederland voert ADAkeur haar keuringen uit?

ADAkeur werkt landelijk, wij voeren de keuringen dus uit in heel Nederland.

* Wanneer laat ik een MJOP opmaken?

U laat een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opmaken als u wilt weten wat de technische staat is van een appartementencomplex. Meestal zal de VvE de MJOP opmaken of verzorgen. In deze begroting kunt u lezen wat u of uw VvE moet begroten voor het onderhoud.

* Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 – 17:00 uur.
Daarnaast kunt u ons altijd mailen via info@adakeur.nl

* Waarom kiezen voor ADA Keur?

ADA Keur is een onafhankelijk bedrijf met ervaren inspecteurs. Wij bieden onze diensten aan voor een heldere en eerlijke prijzen zonder verrassingen achteraf. Onze rapporten zijn duidelijk en overzichtelijk.

* Wat moet ik doen als ik een andere vraag heb?

Als u een vraag heeft, dan kunt u gerust contact opnemen met ons op telefoonnummer: 030 – 26 14 961 of mail naar info@adakeur.nl.