Met de pet rond of met de blik vooruit?

Kies voor de zekerheid van een MJOP

Met een goed doortimmerd Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) weet je als VvE precies hoe je er voor staat. Geen onverwacht grote uitgaven voor achterstallig onderhoud dus, maar een actueel en helder overzicht van alle onderhouds- en vervangingskosten, realistische reserveringen en een veilige buffer voor onverwachte gebeurtenissen. Verstandig én verplicht: VvE’s moeten geld reserveren voor groot onderhoud en vanaf 2017 is ook elke eigenaar verplicht om maandelijks een bedrag in het onderhoudsfonds te storten. Met een MJOP kunt u de hoogte van deze bijdrage eenvoudig bepalen.

Wat is een MJOP?

Een MJOP geeft de huidige conditie van uw vastgoedobject weer. Een grondige bouwkundige inspectie van het gebouw, inclusief alle belangrijke bouwelementen, maakt duidelijk hoe het gebouw er voor staat en wanneer onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Door de resultaten van de inspectie te vertalen in een heldere onderhoudsbegroting, weet u precies hoeveel u jaarlijks moet reserveren. Zo kunt u de maandelijkse bijdrage van elke eigenaar actualiseren en maakt u direct inzichtelijk waarvoor deze bijdrage nodig is.

Verplichting voor elke VvE en eigenaar

Met zo’n MJOP weet u dus precies hoe uw gebouw er voor staat, wanneer onderhoud en vervanging nodig is, wat dit gaat kosten en hoeveel er moet worden gespaard. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar er zijn nog altijd VvE’s waar de penningmeester bij elk incident ‘met de pet rondgaat.’ Als het om grote kostenposten gaat, kan dit tot ernstige problemen leiden. Vandaar dat elke VvE verplicht is om geld te reserveren in een onderhoudsfonds. Bovendien zijn ook leden van de VvE vanaf 2017 verplicht om een maandelijkse bijdrage in dit fonds te storten. Hoeveel dat is, kunt u bepalen met een geactualiseerd MJOP.

Naast plichten zijn er ook rechten: mogelijk kunt u als VvE aanspraak maken op subsidie voor het laten opstellen van een MJOP. Voor de subsidiebedragen en -voorwaarden kunt u terecht bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Hou uw MJOP bij de tijd

Een MJOP is altijd een momentopname. Het is dus belangrijk om deze periodiek bij te werken, bijvoorbeeld eens in de 5 jaar. Onverwachte prijsontwikkelingen, andere belastingtarieven, nieuwe wet- en regelgeving en aanpassingen aan uw gebouw vragen om zo’n actualisatie. Ook hiervoor kunt u terecht bij ADA Keur.

De specialisten van ADA Keur zijn thuis in het opstellen en actualiseren van een MJOP op maat. Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en weet u of uw onderhoudsplan kostendekkend is én blijft.

Helderheid in drie stappen

Het opstellen of actualiseren van een MJOP vraagt om specialistische bouwkundige kennis. De ervaren adviseurs van ADA Keur hebben deze kennis en zijn u graag van dienst. In drie eenvoudige stappen beschikt u over een actueel onderhoudsplan met de huidige stand van zaken, een overzichtelijke planning en een heldere begroting:

Stap 1. Op adakeur.nl vraagt u online een keuring aan. Wij nemen dan telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.
Stap 2. Eén van onze MJOP erkende adviseurs komt bij u langs, voert de keuring uit en vertaalt deze in een bouwkundig rapport op maat, inclusief een heldere onderhoudsbegroting.
Stap 3. Binnen 2 werkdagen na de keuring ontvangt u dit rapport per e-mail. Wanneer u een spoedkeuring aanvraagt, bedraagt de rapportagetijd zelfs 1 werkdag.

Voor VvE’s en meer

ADA Keur werkt niet alleen voor VvE’s. De adviseurs van ADA Keur kunnen voor elk vastgoedobject een onafhankelijk en professioneel MJOP opstellen. Of het nu gaat om woningen of bedrijfspanden, schoolgebouwen of monumentale panden: elk gebouw dat onderhouden moet worden vraagt om een heldere onderhoudsplanning en een betrouwbare begroting.

 

10 goede redenen om te kiezen voor ADA Keur:

  • Wij hebben meer dan 15 jaar expertise opgebouwd op het gebied van inspecties, keuringen en vastgoedadvies
  • Wij hebben veel ervaring, met ruim 3.000 keuringen per jaar
  • Wij beschikken over eigen adviseurs, afkomstig uit úw regio
  • Wij zijn thuis in alle vormen van vastgoed
  • Wij werken door het hele land, zonder voorrijkosten
  • Wij kunnen u snel van dienst zijn
  • Wij zijn 100 % betrouwbaar en onafhankelijk
  • Onze rapporten worden erkend door financiële instanties, hypotheekverstrekkers en rechtbanken
  • Wij werken met heldere afspraken, dus geen onverwachte kosten