Iedere VVE is verplicht om maandelijks geld te reserveren voor onderhoud. Daarom is het handig te weten hoe hoog deze maandelijkse reservering zou moeten zijn. Het MJOP VVE Stappenplan biedt uitkomst indien u twijfelt over de hoogte van de reservering.

1. MJOP opstellen
Laat door een onafhankelijk en professioneel adviesbureau een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen. Hierin staat hoeveel geld er de komende jaren nodig is om het noodzakelijk onderhoud te verrichten en zodoende de waarde van uw vastgoedobject te behouden.

2. MJOP lezen
In het bouwkundig rapport ziet u welk bedrag er over 5 jaar benodigd is, welk bedrag over 7 jaar, enzovoort. Door deze kosten te delen door het aantal jaar waarop het onderhoud verricht zal worden, wordt duidelijk welk bedrag er jaarlijks gespaard zou moeten worden. Als blijkt dat over 5 jaar bijvoorbeeld €1.000 benodigd is voor schilderwerk en over 7 jaar €14.000 voor nieuwe dakbedekking, dan dient er jaarlijks €2.200 gespaard te worden (ervan uitgaande dat dit de enige kosten zijn).

3. MJOP actualiseren
Het is raadzaam om het MJOP periodiek te actualiseren, bijvoorbeeld eens in de 5 jaar. Onze adviseur gaat aan de hand van het bestaande MJOP na of het eerder opgestelde MJOP nog klopt. Onverwachte prijsontwikkelingen, andere belastingtarieven of nieuwe wet- en regelgeving kunnen zorgen voor invloeden op de eerder gemaakte begroting. Onze adviseur staat graag voor u klaar om de MJOP actualisatie uit te voeren!