Wat zijn de voordelen van een bouwkundige keuring?

Wanneer u verkoper bent, kunt u dit rapport gebruiken om de kwaliteit van uw object aan te tonen en onzekerheden bij kopers weg te nemen. Tevens voldoet u met het overhandigen van een bouwkundige rapportage voor een groot deel aan uw wettelijke meldingsplicht.
Wanneer u (potentieel) koper bent kunt u dit rapport gebruiken om uw (toekomstige) kosten in te schatten en is het tevens een sterk onderhandelingspunt naar de verkoper; u weet wat er mis is aan het huis en dit zijn extra kosten!

Is een aankoopkeuring hetzelfde als een taxatie?

Nee, bij een taxatie wordt de waarde van de woning bepaald. Bij een bouwkundige keuring wordt er gekeken naar de bouwkundige staat van de woning. In een bouwkundig rapport is er een overzicht van de kosten van de bouwkundige gebreken en geen indicatie van de waarde van de woning.

Wanneer is het verstandig een bouwkundige keuring te laten verrichten?

Meest voorkomende keuringen zijn bij aankoop. Ook is het verstandig uw object te laten keuren bij verkoop, zodat een (potentiële) koper kan vertrouwen op een rapport welk is opgesteld door een onafhankelijk keuringsbureau. Dit versnelt uw verkoopproces. Een object laten keuren bij oplevering kan u ook veel ellende en koppijn besparen.

Kan ik onderhandelen met een bouwkundig rapport?

Ja, het komt zelden voor dat een woning gebrekloos is. Een bouwkundig rapport, opgesteld door een bouwkundige, geeft aan wat de gebreken en de herstelkosten van die gebreken zijn. Deze kunt u uiteraard ook meenemen in de onderhandelingen en zo duizenden euro’s aan geld besparen.

Waarom een NHG-keuring?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Wanneer u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wenst, kan een bouwkundig rapport soms verplicht zijn.

Wat worden er allemaal beschreven in een bouwkundig rapport?

Een bouwkundige keuring geeft een goed overzicht van de bouwkundige staat van een object. Bijvoorbeeld:

  • Welke onderdelen hebben direct (tussen 0-1 jaar) onderhoud nodig?
  • Welke moeten op termijn (tussen 1-5 jaar) worden uitgevoerd?
  • Hoe is de kwaliteit van de de vloer?
  • Hoe is de constructie?

Dit zijn enkel vragen waar een bouwkundige keuring antwoord op geeft.

Zijn de kosten van een bouwkundige keuring financieel aftrekbaar?

Ja, de kosten van een bouwkundige keuring zijn aftrekbaar bij de belastingdienst. De kosten van een bouwkundige keuring moeten zijn gemaakt voor het afsluiten van de hypotheek voor het kopen of verbouwen van een woning.

Wat zijn verborgen gebreken?

Het kan voorkomen dat er na de aankoop van een woning blijkt dat er sprake is van gebreken die aanzienlijke reparatiekosten met zich meebrengen. Op dat moment komt de vraag op of deze kosten zijn te verhalen op de verkoper.
In voorkomende gevallen moet worden nagegaan of de gebreken al voor de koop aanwezig waren en of de verkoper op de hoogte was en dus melding had moeten maken of dat de koper de gebreken bij een normaal en gebruikelijk onderzoek had kunnen zien.

Meldings- en onderzoeksplicht

Over het algemeen is het zo dat de verkoper verplicht is om alle feiten aan de koper te melden waarvan verondersteld kan worden dat ze voor de besluitvorming van de koper relevant zijn. Hier staat echter tegenover dat de koper ook een onderzoeksplicht heeft.